Bank Spółdzielczy w Jordanowie
34-240 Jordanów, ul. Rynek 44
 
W sprawach dotyczących usług eBankNet informacje można uzyskać pod numerem:
tel. (18) 26-75-520 i (18) 26-74-515
www.bsjordanow.pl
jordanow@banki.podhale.pl