eBankNet
Logo
Komunikat

Zgodnie z Unijną dyrektywą PSD2 logowanie do bankowości internetowej wymaga zastosowania silnego uwierzytelnienia, tzn. oprócz identyfikatora i hasła konieczne jest używanie dodatkowej metody autoryzacji (kod SMS lub aplikacja mobilna MobileNet).
Od dnia 20-08-2020 r. w systemie eBankNet wprowadzona została nowa funkcjonalność polegająca na dodawaniu urządzenia zaufanego.
Po pierwszym etapie logowania (tj. po podaniu loginu i hasła) pojawia się opcja jednorazowego dostępu lub dodania urządzenia jako zaufane (co wiąże się z tym że przy następnych logowaniach na tym urządzeniu nie będzie wymagany kod SMS lub powiadomienie Push).
Jeżeli komputer jest używany przez większą ilość osób, nie należy dodawać danego urządzenia jako zaufane, wówczas rekomendujemy używanie opcji "Jednorazowy dostęp”.
Po kliknięciu opcji "Dodaj do zaufanych", urządzenie pojawia się w zakładce Mój Profil, a w każdej chwili masz możliwość jego usunięcia z listy urządzeń zaufanych.


Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj